Печеливши

Първо теглене 08.09.2022г.

Печеливши пуф

Андон

******6324

Печеливши чаша

Мартин

******6920

Таня

******6302

Мария

******1627

Кристина

******3461

Стоян

******4133

Росица

******7175

Гинка

******2269

Христо

******0363

Маргарита

******2044

Евелина

******7820

Красимира

******9999

Валентина

******9709

анна

******9069

Величка

******0481

Иванка

******1083

Георги

******1202

Силвия

******9076

Мария

******4303

Мария-Василена

******6789

Георги

******8116

Атанас

******9643

Мариета

******0189

Гюлназ

******6375

Весела

******6989

Станислав

******4496

Йоанна

******5573

Йорданка

******7508

Станислав

******6862

Второ теглене 15.09.2022г.

Печеливши пуф

Вера

******2494

Печеливши чаша

Цветанка

******9040

Цветанка

******9419

Борислав

******6118

Вела

******4895

ДАНИЕЛА

********4442

Ивалина

******8657

Петя

******6117

Иван

******2429

Любомир

******6484

Силвия

******5055

Мюмюн

******4309

Златина

******8900

Весислава

******8483

Любомира

******5756

Вероника

******7653

Елина

********3474

Кристиян

******5598

Георги

******8114

Дойчо

******0160

Трето теглене 22.09.2022г.

Печеливши пуф

Miroslava

******5774

Печеливши чаша

Диана

******4369

Росица

******0102

Миглена

*********5382

Велин

******4958

Анита

******2685

Мая

******0094

Капка

******0941

Радослава

******6965

Мария

*********4806

Спасимир

******4542

Дора

******8345

Памела

******5062

Димитър

******2047

Гюнер

******6373

Жени

******9141

Борис

******6306

Гюлбеяз

******1396

Веселин

******4547

Четвърто теглене 30.09.2022г.

Печеливши пуф

Крум

******9593

Печеливши чаша

Милен

******8186

Станимир

******5927

Адевие

******0641

Мара

******4529

Екатерина

******4369

Стефан

*******6156

Мария

******7224

Йоана

******9654

Полон

******3629

Ина

******4363

Десислава

******4902

Георги

******8847

Ивелина

******2048

Диана

******9807

ИВАНКА

******4583

Кирил

******9527

Милена

******6786

Ивана

******9480